Historik

                              Historik


Hem Katteri Galleri Kattungar Nyheter Histori Länkar

Historik & Ursprung
Chartreuxen är en mycket gammal ras och den har en stormig historik. Enligt en legend skulle det ha varit  chartreux- munkarna som födde upp rasen i sina kloster, men mer sannolikt är att medeltida korsriddare tog med sig de första blå katterna från  Syrien, till Frankrike. Namnet chartreux togs i bruk på 1600- talet, för att beskriva den blå pälsen som körsnärerna satte stort värde på. När man på 1900- talet började intressera sig för själva rasen, var den nästan utrotad. Christine och Suzanne Léger började på 1920- talet att återuppliva rasen på ön Belle- Île, av de naturliga samfund som fanns kvar där. Eftersom  utbudet inte motsvarade förfrågan och man ville undvika inavel, började man i uppfödningen använda  Brittisk korthår. Detta med följd att man hade en katt vars rasnamn var Chartreux medans standarden var  för Brittisk korthår. Några aktiva franska charteux- uppfödare fick till stånd att Charteuxen och den Brittiska korthårsrasen
skiljdes åt, år 1977 av Fife.

Historiken är lånad och översatt från finska, FIN* Souriant